جزئیات حکم پرونده بین‌المللی «آقازاده جنجالی»

جزئیات حکم پرونده بین‌المللی «آقازاده جنجالی»

راي دادگاه مهدي هاشمي به گزارش پرچم های سیاه به نقل از خبرنگار قضایی فارس سرانجام رسیدگی به پرونده بین‌المللی آقازاده جنجالی به نقطه پایان رسید. رسیدگی به پرونده این فرد از نیمه مرداد امسال در شعبه 28 دادگاه انقلاب...