جاهلیت مدرن؛ توطئه گسترده جریان‌های ماسونی و صهیونی

جاهلیت مدرن؛ توطئه گسترده جریان‌های ماسونی و صهیونی

 اسماعيل شفيعي سروستاني مدير مسئول مؤسسة فرهنگي موعود عصر(ع) در جلسه هفتگي انصارحزب‌الله: فقدان معرفت امام معصوم و رويگرداني از وي عامل اصلي بروز جاهليت است در ميان منابع فاخر و بلند شيعي،  گنجينه‌ها و جواهرات...