اعتراف فرزند شاه مخلوع به جرائم پدرش

اعتراف فرزند شاه مخلوع به جرائم پدرش

این روزنامه توصیفاتش از فرزند شاه مخلوع را اینگونه ادامه می‌دهد: «او بر خلاف پدرش که بی‌هیچ تعارفی حقش برای قدرت مطلق را اعلام می‌کرد، هرگز نمی‌گوید اگر به ایران برگردد، در پی دستیابی به یک پست سیاسی است» به نوشته...