اقدام جالب هنگ کنگ برای جذب مشتریان اسلامی

اقدام جالب هنگ کنگ برای جذب مشتریان اسلامی

پس از مطالعات و بررسي هاي انجام شده بر روي اين موضوع، قانوني را وضع کرديم که چارچوب هاي کلي و سالم تعامل ما با کشورهاي اسلامي را تعيين مي کند. به گزارش شيعه آنلاين، اخبار رسيده از هنگ کنگ حاکي از آن است که کميته اقتصادي...