خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "جدیدترین نتایج"

جدیدترین نتایج از مجموع ۱۰۷۱۸ صندوق

جدیدترین نتایج از مجموع ۱۰۷۱۸ صندوق

آراء شمارش شده به 5میلیون و 378هزار و 714 رای رسید مدیر کل انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آرا شمارش شده از مجموع 10هزار و 718 صندوق را 5میلیون و 378هزار و 714 رای اعلام کرد. خبرگزاری فارس: آراء شمارش شده به 5میلیون و 378هزار و 714...

جدیدترین نتایج از مجموع ۵۸۷۶ صندوق

جدیدترین نتایج از مجموع ۵۸۷۶ صندوق

آرا شمارش شده به 3میلیون و 24هزار و 434 رای رسید مدیر کل انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آرا شمارش شده از مجموع پنج هزار و 876 صندوق را سه میلیون و 24هزار و 434 رای اعلام کرد.خبرگزاری فارس: آرا شمارش شده به 3میلیون و 24هزار و 434...