گزینه نهایی جبهه پیروان

گزینه نهایی جبهه پیروان

خبرگزاری فارس: عضو شورای مرکزی جبهه پیروان سه نامزد مورد حمایت فعلی جبهه پیروان خط امام و رهبری را منوچهر متکی، محمد رضا باهنر و یک گزینه از مؤتلفه که به احتمال زیاد یحیی آل اسحاق باشد، اعلام کرد. احمد زمانی عضو شورای...