جایزه پژوهشهای فیزیک لندن به یک افغانستانی

جایزه پژوهشهای فیزیک لندن به یک افغانستانی

اخیراً یک پژوهشگر افغانستانی در دانشگاه یو.سی.ال لندن جایزه ویژه ای را برای تدوین رساله دکترا را در عرصه فیزیک اتمی دریافت کرد. در خبرنامه سایت دانشگاه یو.سی.ال آمده است که پژوهشهای آقای شاران تفسیر منحصر به فردی از این...