دستیابی ایران به پیشرفت‌های اطمینان‌بخش در تولید سامانه جایگزین S300

دستیابی ایران به پیشرفت‌های اطمینان‌بخش در تولید سامانه جایگزین S300

معاون تحقيقات، پشتيباني و آماد ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: در توليد جايگزين سامانه S300 به پيشرفت‌هاي خوب و اطمينان‌بخشي دست يافته‌ايم و كساني كه سعي كردند اين تجهيزات را از دسترس ايران دور نگه دارند به زودي با مشاهده...