لغو مراسم «جایزه مهتاب میرزایی»

لغو مراسم «جایزه مهتاب میرزایی»

در پي افشاگري روزنامه «كيهان» در ستون اخبار ويژه ديروز (21تير 1391) درباره ماهيت مراسم «جايزه مهتاب ميرزايي» كه هر ساله توسط نشريه «نگاه نو» برگزار مي شود، اين مراسم لغو شد. «علي ميرزايي» (مديرمسئول و سردبير فصلنامه نگاه...