یک نفس تا بوسه بر لب مانده بود/ ماه اما دست من را خوانده بود…

یک نفس تا بوسه بر لب مانده بود/ ماه اما دست من را خوانده بود…

مشرق- مثنوی  زیبایی که در ذیل آمده سروده حامد شیخ پور در رثای قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس است: آب؛ بســم الله رحمـن رحيــم "هسـتي از آب است " ( قـرآن کريم)...