۱۰۲ بازیکن مسلمان در جام جهانی فوتبال

۱۰۲ بازیکن مسلمان در جام جهانی فوتبال

این تعداد بازیکن مسلمان در بین ۷۳۶ بازیکن شرکت کننده در این رقابت ها که با حضور ۳۲ تیم برگزار می شود، حضور دارند. عقیق: تاکنون حضور 102 بازیکن مسلمان در قالب 12 تیم حاضر در جام جهانی 2014 برزیل محرز شده است. این تعداد بازیکن...