اطلاعات جاسوس نفوذی اسرائیل در حزب الله سوخت

اطلاعات جاسوس نفوذی اسرائیل در حزب الله سوخت

نام وي "محمد الحاج"‌ معروف به "أبو تراب" بود. او مسئول بخش آموزش حزب الله لبنان به شمار مي رود ... به گزارش شيعه آنلاين، در ماه هاي پاياني سال 2011، رسانه هاي لبناني از بازداشت يکي از جاسوسان اصلي دستگاه اطلاعاتي و امنيتي...