نرم افزار جاسوسی جدید دولت آمریکا

نرم افزار جاسوسی جدید دولت آمریکا

در آمریکا نرم افزار جاسوسی جدیدی ساخته شده است که دولت از آن برای تقویت توان دفاعی خود در اینترنت استفاده می کند. به گزارش فرهنگ نیوز، شبکه تلویزیونی راشاتودی نوشت: شرکت ریثیان پنجمین مقاطعه کار دفاعی جهان که شرکتی چند...