کلاس قرآن و تعالیم اسلامی برای جاسوسان اسرائیلی

کلاس قرآن و تعالیم اسلامی برای جاسوسان اسرائیلی

منابع امنیتی رژیم صهیونیستی فاش کردند که دستگاه جاسوسی این رژیم برای سهولت کار ماموران خود آنها را مجبور به فراگیری قرآن و آموزه‌های دین اسلام می‌کند تا نفوذ آنها در بین اعراب را آسان‌تر کند.به گزارش پایگاه خبری فلسطین...