جادوگرى که طعمه شیر شد

جادوگرى که طعمه شیر شد

هارون الرشيد از جادوگرى خواست که در مجلس کارى کند که حضرت موسى بن جعفر عليه السلام از عهده اش بر نيامده و در ميان مردم شرمنده و سرافکنده گردد. جادوگر پذيرفت .هنگامى که سفره انداخته شد، جادوگر حيله اى بکار برد که هر وقت امام...