ثـروتمنــدتـرین پـادشـــاهــان جهــان + عـــکس

ثـروتمنــدتـرین پـادشـــاهــان جهــان + عـــکس

اگرچه حاکمان جهان عرب نتوانسته‌اند گوی سبقت را از پادشاه تایلند به عنوان ثروتمندترین سلطان جهان بربایند، اما حضور معنی داری در فهرست ثروتمندترین پادشاهان جهان دارند. طبق آخرین بررسی‌های فوربس، «بهومیبول ...