شرایط ثبت نام مسکن مهر

شرایط ثبت نام مسکن مهر

1.متقاضی و افراد تحت تکفل که از تاریخ 1 فروردین 1384 تا کنون فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشد ۲- از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا کنون از هیچ از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن مثل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه ای خرید و...