تجلی نماز در سیره ثامن الحجج(ع)

تجلی نماز در سیره ثامن الحجج(ع)

به گزارش جهان،امام هشتم(ع)، برای نماز احترام ویژه ای قایل بودند و در گفتار و رفتار، مردم را به اقامه نماز با شکوه فرا می خواندند و خود در بزرگداشت آن، پیشاپیش انسانها بودند. امام رضا(ع) عملاً در صورت امکان، به هرچه باشکوه...