تیم ملی کشتی آزاد ایران غافلگیر شد

تیم ملی کشتی آزاد ایران غافلگیر شد

در آستانه 6 روز مانده به آغاز رقابت های المپیک ملی پوشان کشتی آزاد ایران به سالن توفیق ورزشگاه شیرودی رفتند تا تمرینات خود را در این سالن پیگیری کنند. این اتفاق در حالی افتاد که مدیریت این سالن بر عهده غلامرضا محمدی است...