تپه توبره ها!

تپه توبره ها!

و از خاک هاي ريخته شده ، تپه بزرگ به وجود آمد، که آنرا تپه توبره ها ناميدند. متوکل بر بالاي تپه رفت و امام هادي عليه السلام را به نزد خود فراخواند و گفت : ((شما را خواستم تا لشگر مرا تماشا کني ! به علاوه ، او دستور داده بود همه...