توهین‌کننده به امام راحل و انقلاب در دانشگاه‌ آزاد پست گرفت!

توهین‌کننده به امام راحل و انقلاب در دانشگاه‌ آزاد پست گرفت!

با صدور حکمی از سوی سید طه هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد، "عبدالحسین هراتی" به عنوان سرپرست اداره کل اسناد و مدارک دانشگاه آزاد منصوب شد. توهین‌کننده به امام راحل و انقلاب در دانشگاه‌ آزاد پست گرفت! ...