بنیادی از تولید فاخرترین نرم افزار نماز خبر داد

بنیادی از تولید فاخرترین نرم افزار نماز خبر داد

مشاور وزير و مدير كل قران نماز و عترت در اولين جلسه شوراي مشورتي قران نماز و عترت در سال 92 از توليد فاخر ترين نرم افزار نماز در خاور ميانه خبر داد. ايشان اذعان نمودند اين نرم افزار به دستور جناب آقاي دكتر حاجي بابايي و به...