تولد امام زمان (عج )

تولد امام زمان (عج )

خداوند در اين شب فرخنده حجت خود را به زودي آشکار خواهد کرد.عرض کردم :- مادر نوزاد کيست ؟فرمود:- نرجس .گفتم :- فدايت شوم ! من که اثري از حاملگي در اين بانوي گرامي نمي بينم ! فرمود:- مصلحت اين است . همان طور که گفتم خواهد شد.وارد...