توقیف اموال آریا ۳ بانک را از ورشکستگی نجات داد

توقیف اموال آریا ۳ بانک را از ورشکستگی نجات داد

خبرگزاری فارس: رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر اموال این گروه ضبط نمی‌شد و کنترل نمی‌شد هر سه بانک ورشکست می‌شدند و به این فکر کنید که با ورشکست شدن این 3 بانک 3 بنگاه اقتصادی زمین می‌خورد. ...