توقف اعزام عمره مفرده / تعلیق پروازها را ابلاغ کردیم

توقف اعزام عمره مفرده / تعلیق پروازها را ابلاغ کردیم

توقف اعزام عمره مفرده / تعلیق پروازها را ابلاغ کردیم وزیر ارشاد اعلام کرد: بسیاری از مراجع عظام تقلید ابراز نگرانی کردند، مخصوصاً اینکه در گذشته هم برخی برخوردها با زائران و روحانیون کاروان‌ها صورت گرفته بود، به همین...