توصیه های علامه مصباح به تولیت جمکران

توصیه های علامه مصباح به تولیت جمکران

آیت‌الله مصباح‌یزدی‎ در دیدار با تولیت جمکران: پیشرفت جمکران و جذب گردشگر نباید سبب شود که خوشگذرانی ‏بیشتر شده و معنویت به حاشیه رود/ قم، پایتخت ‏فرهنگ دنیا است ولی بعضی از مناطق شهر با این اصل منافات ‏دارد. به گزارش...