متن کامل و ترجمه خطبه رسول اکرم در توصیف ماه مبارک رمضان

متن کامل و ترجمه خطبه رسول اکرم در توصیف ماه مبارک رمضان

 متن کامل و ترجمه خطبه رسول اکرم در توصیف ماه مبارک رمضان و در جست و جوی مصرانه منجمانی که با وسواسی عجیب در تلاشند تا هر چه زودتر هلال ماه را ببینند و ماه خدا را به بندگان خدا بشارت دهند. و چه زیبا تر آنکه توصیف ماه خدا را...