دانستنی هایی درباره امام حسن مجتبی علیه‏السلام(۲)

دانستنی هایی درباره امام حسن مجتبی علیه‏السلام(۲)

در پايان نامه، جهت اطمينان بيشتر سوگندهاى بزرگى ياد كرد، به امضاى همه بزرگان دربارش رساند.نامه فوق به دو گونه نقل شده، ما به جهت اختصار به نقل دوم مى‏پردازيم كه بندهاى آن به صورت جداگانه ذكر شده است.بندهاى قرارداد...