«تندر»؛ آخرین حلقه زنجیره قدرت کوبنده ایران در دریا + عکس

«تندر»؛ آخرین حلقه زنجیره قدرت کوبنده ایران در دریا + عکس

تصور این که هواناوهای ایرانی به پهپادهایی با قابلیت انجام عملیات هایی مانند جنگال و حمل مواد منفجره یا موشک برای ضربه زدن به دشمن، مجهز شده اند، این وسیله را به یک شناور مدرن و مجهز برای دفاع از مرزهای ایران و پاسخ دادن به...