خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "تقدیر نامه روز معلم"

تقدیر نامه روز معلم

تقدیر نامه روز معلم

تقدیر نامه روز معلم کدام خامه را طاقت تصویر خورشید است ؟... استاد گرانمایه/ معلم گرانقدر / آموزگار ارجمند .................................. آنچه از بن جان می آید آن است که از صمیم قلب از همکاری صادقانه وکوشش خالصانه ی شما در راستای...

تقدیر نامه روز معلم

تقدیر نامه روز معلم

تقدیر نامه روز معلم در سالرزو شهادت بزرگ معلم انقلاب اسلامی ، استاد شهید مطهری و  گرامی داشت یاد و خاطره آن شهید  که مزین به نام روز معلم است؛ این لوح تقدیر تقدیم حضور گرانمایه شما می گردد به پاس (کار و) همت عالی تان در...

تقدیر نامه روز معلم

تقدیر نامه روز معلم

تقدیر نامه روز معلم به راستی آیا قلمی را می شناسید که با کلک خیال ، شکوه ایثار خاموش معلم را که در بستر رویش های مکرر آدمی و درگسترده ی تاریخ مکتوب بشریت هماره چون نگینی زرین درخشیده است به تصویر آورد؟ کدام خامه را طاقت...