خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "تقدیر نامه"

تقدیر نامه روز معلم

تقدیر نامه روز معلم

تقدیر نامه روز معلم کدام خامه را طاقت تصویر خورشید است ؟... استاد گرانمایه/ معلم گرانقدر / آموزگار ارجمند .................................. آنچه از بن جان می آید آن است که از صمیم قلب از همکاری صادقانه وکوشش خالصانه ی شما در راستای...

تقدیر نامه روز معلم

تقدیر نامه روز معلم

تقدیر نامه روز معلم در سالرزو شهادت بزرگ معلم انقلاب اسلامی ، استاد شهید مطهری و  گرامی داشت یاد و خاطره آن شهید  که مزین به نام روز معلم است؛ این لوح تقدیر تقدیم حضور گرانمایه شما می گردد به پاس (کار و) همت عالی تان در...

متون تقدیر نامه روز زن و روز مادر

متون تقدیر نامه روز زن و روز مادر

تقدیر نامه روز زن شمع فروزنده تویی خورشید رخشنده تویی هم اخگر و هم اختری از هر کسی تو بهتری <<حقا تو چیز دیگری>>...