تفسیر منسوب به امام حسن عسکرى (ع)

تفسیر منسوب به امام حسن عسکرى (ع)

افرادى كه اعتماد كرده‏اند جمعى از دانشمندان بزرگ شيعه بر اين تفسير اعتماد ورزيده و به درستى انتساب آن به امام ابومحمد (ع) اعتقاد دارند، از قبيل: 1- شيخ صدوق .1 2- شيخ طبرسى.2 3- محقق كركى.3 4- شهيد ثانى.4 5- محمد تقى مجلسى .5 6-...