تفریحات تهرانی ها در ۱۰۰ سال پیش+عکس

تفریحات تهرانی ها در ۱۰۰ سال پیش+عکس

شاید دوران قاجار یکی از مهمترین دلایل عقب ماندگی های اقتصادی و فرهنگی در تاریخ ایران باشد. تهران برای اولین بار توسط موسس این سلسله به عنوان پایتخت انتخاب شد.  به گزارش مشرق به نقل از شبکه ایران، در اینجا به باز نشر...