تفاوت مغز افرادی که صبحانه نمی‌خورند

تفاوت مغز افرادی که صبحانه نمی‌خورند

اسکنهای مغزی نشان می دهد که افرادی که صبحانه نمی خورند در طول روز بیشتر به غذاهای پرکالری و چرب تمایل پیدا می کنند. به گزارش مهر، اسکن مغزی 21 نفر که توسط محققان انجام شده نشان می دهد که افراد در صورت حذف صبحانه از برنامه...