راهکارهای زیبا برای تعجیل در فرج امام زمان (عج)

راهکارهای زیبا برای تعجیل در فرج امام زمان (عج)

امام زمان (عج) تو را از مرگ می‌ترسانند! و چه نادانند آنهایی که فکر می‌کنند می‌توانند عاشقان شهادت را از عشقشان بترسانند! چند راهکار زیبا برای تعجیل در فرج یوسف زهرا 1) بیاییم هر روز به ایشان سلام کنیم.* 2) هر روز برای...