تعبیر مسجدجامعی از تقارن فاطمیه و نوروز

تعبیر مسجدجامعی از تقارن فاطمیه و نوروز

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه نخستین سالگرد غدیر همزمان با نوروز بوده است، گفت: اینکه ایام فاطمیه با آیین نوروز مقارن شده است یک فرصت بسیار خوب است در جهت احیای فرهنگ فاطمی محسوب می‌شود. به گزارش جهان به نقل...