تصویری دیده نشده از حضرت امام خمینی(ره)

تصویری دیده نشده از حضرت امام خمینی(ره)

آستان مقدس امام خمینی عکس دیده نشده از حضرت امام (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد. منبع:شهدای...