تصویر پهپاد دوربرد و موشک‌انداز سپاه با نام شاهد ۱۲۹

تصویر پهپاد دوربرد و موشک‌انداز سپاه با نام شاهد ۱۲۹

«شاهد ۱۲۹» قدرت مراقبت از شعاع ۲۰۰ کیلومتری خود را دارد و می‌توان از این پرنده بدون سرنشین در مقابله با اشرار و تروریست‌ها، کشف و شناسایی در مرزهای آبی و خاکی، مسائل زیست محیطی، نقشه برداری و تهیه عکس‌های هوایی نیز...