تشییع پیکر مطهر ۲۷۰ شهید تازه تفحص شده در تهران

تشییع پیکر مطهر ۲۷۰ شهید تازه تفحص شده در تهران

تشییع پیکر مطهر ۲۷۰ شهید تازه تفحص شده در تهران مراسم تشییع ۲۷۰ شهید تازه تفحص شده، روز سه شنبه ۲۶ خرداد ماه در استان تهران برگزار خواهد شد. به گزارش گروه حماسه و مقاومت خبرگزاری فارس، روابط عمومی کمیته جستجوی مفقودین...