تشریح اجمالی طرح حجاب ریحانهالنبی (علیهاالسلام)

تشریح اجمالی طرح حجاب ریحانهالنبی (علیهاالسلام)

تشریح اجمالی طرح حجاب ریحانةالنبی (علیهاالسلام) (ویژه مدارس ابتدایی) طرح حجاب ریحانةالنبی این طرح در طول سال تحصیلی در قالب 13 بند اجرا می‌شود. 1ـ ثبت نام دانش‌آموزان: دانش آموزان به اختیارخوددر یکی از دو گروه حافظان...