تسبیحات حضرت زهرا علیهاالسلام

تسبیحات حضرت زهرا علیهاالسلام

و چنان در نظافت و پاک کردن خانه و پختن غذا زحمت کشيد که لباسهايش کثيف و مندرس شد و او بسيار صدمه ديد!به همين خاطر به فاطمه توصيه کردم خوب است محضر رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم برسي و جريان را بيان نمايي ، شايد جهت کمک...