تزار روسیه در دوران اسارت۱۹۱۷

تزار روسیه در دوران اسارت۱۹۱۷

عکس:تزار روسیه در دوران اسارت/۱۹۱۷ تزار نیکولا و فرزندش آلکسی در دوران اسارت توسط بلشویک ها؛ بعد از پیروزی انقلاب اکتبر در سال ۱۹۱۷ تزار...