انتشار نخستین تریلر فیلم جولیان آسانژ

انتشار نخستین تریلر فیلم جولیان آسانژ

ویکی لیکس: گول نخورید، می خواهند بگویند ما به ایران بمب اتمی دادیم و 2 هزار نفر را کشتیم دیلی تلگراف نوشت: نخستین تریلر فیلم The Fifth Estate، داستان زندگی ژولیان آسانژ بنیاگذار ویکی لیکس منتشر شده است. The Fifth Estate اقتباسی از کتاب...