ترک ذلت زیر بار قرض رفتن

ترک ذلت زیر بار قرض رفتن

در شهر ((واسط )) (بين کوفه و بصره ) چند نفر پارسا از بقالى نسيه برده بودند و مبلغى بدهکار او بودند. بقال پى در پى از آنها مى خواست که بدهکارى خود را بپردازند، و با آنها برخورد خشن مى کرد و با سخنان دشت ، حق خود را مطالبه مى نمود،...