۱۰ روش درآمدی داعش از طریق ۴ شرکت ترکیه+اسامی شرکت‌ها و استان‌های فروش نفت

۱۰ روش درآمدی داعش از طریق ۴ شرکت ترکیه+اسامی شرکت‌ها و استان‌های فروش نفت

پایگاه خبری لبنانی فاش کرد ۱۰ روش درآمدی داعش از طریق ۴ شرکت ترکیه+اسامی شرکت‌ها و استان‌های فروش نفت ۴ شرکت «کایلار، بیلعنلار، دوگولو و بارنتلی» با فروش نفت در شهرهای «باتمان» و «غازی عنتب» درآمدی بالغ بر یک میلیون...