ترس از گناه

ترس از گناه

حضرت على عليه السلام مردى را ديد که آثار ترس و خوف در سيمايش ‍ آشکار است . از او پرسيد:- چرا چنين حالى به تو دست داده است ؟مرد جواب داد:- من از خداى مى ترسمامام فرمود:- بنده خدا! (نمى خواهد از خدا بترسى ) از گناهانت بترس و نيز به...