آیا تراشیدن موی زنان برای فرار از حجاب جایز است؟!

آیا تراشیدن موی زنان برای فرار از حجاب جایز است؟!

آیا تراشیدن موی زنان برای فرار از حجاب جایز است؟! در همین راستا چند روزی است استفتائی از حضرت آیت‌الله «سید صادق روحانی» از مراجع تقلید قم با موضوع "جواز تراشیدن موی سر بانوان به منظور فرار از حجاب" در برخی سایت‌های...