ماجرای‌جالب تدریس شهیدبهشتی در دبیرستان دخترانه زمان شاه

ماجرای‌جالب تدریس شهیدبهشتی در دبیرستان دخترانه زمان شاه

آنها گفته بودند كه چیزی نماده كه دخترهای این دبیرستان، تمامشان عوامل پخش كننده اطلاعیه های خمینی (ره) باشند. بنابراین از آنجا برشان داشتند. البته درحالی ایشان را برداشتند كه دخترها آن روز، سر و صدا كردند، گریه كردند كه...