کوهی که سلیمان جن‌ها را در آن زندانی می‌کرد +تصاویر

کوهی که سلیمان جن‌ها را در آن زندانی می‌کرد +تصاویر

 قدمت این منطقه از نظر حضور انسان‌ها در آن به ۳ هزار سال قبل می رسد.این منطقه به عنوان چهارمین اثر ایرانی در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در این مجموعه بی نظیر تاریخی آثاری از اوایل دوره ساسانی تا دوره...