تجارت از دیدگاه اسلام،  نوشته شده توسط مهدی یاراحمدی

تجارت از دیدگاه اسلام، نوشته شده توسط مهدی یاراحمدی

واژه بازرگانی یا تجارت در لغت به معنای به کاگیری سرمایه برای دستیابی به سود می باشد . در اقتصاد ، تجارت یکی از مشاغل خدماتی است که عهده دار توزیع کالاهای تولید شده است و بازرگانان کالاهای مورد نیاز مردم را از تولید...